Skip to content

ORDNINGSREGLER

Borås camping tillämpar nedan ordningsregler för allas trevnad

Incheckning

 1. Anmälning av incheckning sker alltid vid receptionen. Se hemsida för aktuella öppettider. Betalning ska vara godkänd. Registreringsblad ska fyllas i vid förfrågan. Legitimation ska kunna visas upp.

Utcheckning

 1. För utcheckning kontrollera din bekräftelse med uppgivna tider. Du skall lämna samtliga nycklar vid avresa. Borttappade nycklar kommer att debiteras.
 2. Stugor, campingplatser och vandrahem skall lämnas städade, med ren disk och samtliga saker på plats enligt uppsatt lista. Ostädad stuga & vandrahem debiteras i efterhand med 1500kr. Städ kan annars köpas till i förväg.
 3. Förstörda eller saknade tillbehör i stugan faktureras. Alla skador skall oavkortat anmälas till receptionen.

Allmänna regler

 1. Respektera gäster och personal, visa hänsyn till alla. Tillsägelser från personal ska följas. Personal och andra gäster ska bemötas med vänlighet.
 2. Visa hänsyn till andra genom att hålla en dämpad nivå, tystnad mellan 23:00 – 07:00
 3. Samtliga husvagnar/husbilar skall backas in på tomterna, med eventuellt drag ut mot bokad gata. Det ska vara 4 meter mellan ekipagen. Feluppställning skall rättas till på campingens begäran. På campingplatser får husvagn, husbil och tält stå – så länge de uppfyller avståndskraven.
 4. Var aktsam om byggnader m.m. och övriga markområden inom campingområdet.
 5. Spel och lek med fotboll sker på plats där det ej finns risk att träffa och störa andra.
 6. Borås camping är en familjecamping med en åldersgräns på 20 år. Åldersgränsen gäller ej familjer där minst en förälder bor på campingen. Samt grupper där minst 2 ledare är över 20 år.
 7. Borås camping är en turistanläggning och det är därför inte är tillåtet att använda campingen för boende av annan karaktär, t.ex. permanent boende eller att mantalsskriva sig på anläggningen.
 8. Hundar och katter är varmt välkomna. Skall hållas kopplade på området och avföring plockas upp.
 9. Se till att gasol och el utrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.
 10. Vid brand: Rädda – Varna – Larma – Släck. Rädda människor i fara, varna omgivningen och larma räddningstjänsten på 112. Försök släcka om du har släckare, men ta inga onödiga risker. Samlas på markerad uppsamlingsplats.

Camping & Stugor

 1. Ett fordon per campingtomt/stuga. Besökare ska ställa sina fordon på anvisad P-plats.
 2. Egna fasta anordningar vid tält/husvagn/husbil, t.ex. planteringar, trädäck och, inhägnad kring tält/husvagn/husbil är icke tillåtna.
 3. All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s.k. tälthus av permanent karaktär.
 4. Tvätt av bil/husvagn/husbil är ej tillåten på campingområdet.
 5. El får endast tas från anvisad plats.
 6. Eventuellt byte av plats ska godkänns av reception innan byte sker.

Natur & Servicebyggnader

 1. Vi är en miljövänlig camping. Avfall sorteras i våra miljöhus. Använd de kärl som anvisats.
 2. Spillvatten skall förvaras i slutna kärl och får endast tömmas i servicebyggnadens utslagsback. Alternativt latrintömningen.
 3. Grillning på campingtomten skall vara i en grill, se till att det är en bit över marken för att undvika brand. Grilla inte i för/hustältet.
 4. Vid varma dagar/perioder – följ länsstyrelsens hänvisning om eldningsförbud
 5. Lämna aldrig grillen utan tillsyn. Var försiktig och se efter var närmsta brandsläckare finns, se även rödmarkeringar på karta. Grilla gärna vid våra grillplatser.

Ansvar

 1. Campingvärden eller personal ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande lag.

Förbjudet

 1. Campinggäst har inte rätt att upplåta eller hyra/sälja ut campingplats/stuga i andra hand. Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/campingtomten, än vad du uppgav vid bokningen.
 2. Campinggäst får ej släppa in andra gäster i byggnader på campingen. Campinggäst får ej släppa in ej incheckade gäster på campingensområde.
 3. Alkohol får ej förtäras i våra gemensamma byggnader.
 4. Rökning är förbjuder i alla stugor och gemensamma utrymmen på campingen. Om rök- och/eller husdjursförbudet inte respekteras, debiteras en saneringskostnad på minst 3.500 kr.
 5. Öppen eld på mark är helt förbjuden.
 6. Varje form av nedskräpning t.ex. att kasta papper, avfall, flaskor, konservburkar o dyl. är förbjuden.
 7. Smällare och fyrverkerier är förbjudna inom campingområdet.

Överträdelse

 1. Respekteras ej ordningsreglerna får campingens personal vidta åtgärder. Likaså om någon uppträder aggressivt/hotfullt mot gäster/personal. Personal, Campingensledning, ordningsvakt eller polis kan avvisa gäst med omedelbar verkan i de fall de bedömer att överträdelserna är grova. Kund äger då inte rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.
 2. Om campinggäst inte lämnar campingen efter uppmaning från personal, campingledning, ordningsvakt eller polis har Borås Camping rätt att belasta campinggäst med alla de kostnader som uppstår på grund av avhysning.
 3. Campingpersonal (eller någon som denna utser) har rätt att flytta gästens tillhörigheter, husvagn samt bil från platsen på Borås camping vid avhysning. Borås camping eller den person som flyttar har ingen skyldighet att stå för eventuella skador som kan uppbringas iom avhysning och förflyttning.
 4. Det är strängt förbjudet att släppa in andra gäster på området Besökare ska anmälas i receptionen.
 5. Eventuella påpekanden på ovan ska tas via mail till info@borascamping.se. Avhysning påverkas ej av eventuella påpekanden. Dessa kommer att tittas på i efterhand för eventuell återkoppling.

Vi hoppas att alla ska få en trevlig och säker vistelse hos oss, Varmt välkomna till oss!